Beoordeling van de centrale examens en de rol van het sectiebestuur Duits

Al verschillende malen is gesignaleerd dat de verslagen van de examenbesprekingen, georganiseerd door het sectiebestuur Duits, tegenstrijdige beoordelingen bevatten. Gesuggereerd is dat het sectiebestuur Duits zou moeten proberen tot een eensluidend beoordelingsadvies te komen.

Een uitvoerige reactie van het sectiebestuur Duits vindt u hier:

180616 stellingname beoordeling ce