Oproep: werkgroep vmbo-didactiek Duits

In mijn werk als onderwijsadviseur kom ik op heel wat vmbo-scholen en in veel lessen waar Duits gegeven wordt.

Mij valt op dat de laatste jaren op vmbo-scholen het vak Duits onder druk staat en van de lessentabel verdwijnt. Enerzijds ligt hiervoor de oorzaak in het feit dat er een tekort aan leraren Duits voor het vmbo is, maar anderzijds hoor ik docenten, leerlingen en schoolleiders klagen dat het onderwijsaanbod Duits niet meer past bij de doelgroep. Ook dat heb ik in veel lessen waargenomen. Enkele jaren geleden was er de discussie rond een speciale vmbo-didactiek voor het vak Duits. Deze discussie is weggeëbd zonder dat er daadwerkelijk tot het opstellen van een didactiek voor Duits in het vmbo is overgegaan.

In gesprekken binnen het sectiebestuur Duits en met lerarenopleiders is de gedachte ontstaan om een werkgroep te vormen, die zich met deze vmbo-didactiek gaat bezighouden en hiervoor een aanpak gaat ontwikkelen.

Ik roep dan ook namens het sectiebestuur Duits eventuele werkgroepsleden op zich te melden bij mij, Carel van der Burg c.vanderburg@cps.nl om dit idee verder vorm te geven.