Nederlandse Franz Kafka-Kring

De Nederlandse Franz Kafka-Kring bestudeert al meer dan 25 jaar leven, werk en tijd van de Praagse schrijver. Activiteiten van de Kring: een website http://www.kafka-kring.nl/, symposia en andere bijeenkomsten in het Goethe-Institut Amsterdam, online-artikelen, de publicatiereeks Kafka-Cahier, in de komende jaren reizen naar Berlijn en Wenen. U kunt lid-donateur worden vanaf € 35 (studenten € 10 onder vermelding van het collegekaartnummer). Uw lidmaatschap verschaft u toegang – gratis of met reductie – tot bijeenkomsten van de Kring, kortingen op publicaties en de kosteloze verstrekking van het Kafka-Cahier. Meer info: 181105 Kafka kring