Precorrectie centraal examen vmbo-gl/tl 2019

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt via het sectiebestuur Duits vmbo-docenten Duits die mee willen doen aan een precorrectie van het centraal examen vmbo-gl/tl 2019.

U maakt onder geheimhouding bij Cito in Arnhem op zaterdag 2 februari 2019 een gedeelte van het centraal examen vmbo-gl/tl eerste tijdvak 2019 en kijkt vervolgens uw eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift. Op basis van uw ervaringen kunt u, samen met uw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE om het concept-correctievoorschrift aan te passen.

Zie voor meer info 181208 precorrectie ce vmbo gltl