Onderzoek naar cesuur ce Duits en Frans havo

Al jarenlang behoren de gemiddelde cijfers voor de centrale examens Duits en Frans havo tot de laagste van alle vakken. Meerdere malen heeft onder meer het sectiebestuur Duits hierover geklaagd bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat op zijn beurt enkele jaren geleden het probleem heeft aangekaart bij het ministerie van OCW, dat uiteindelijk over de examens gaat.

Tot dusver tevergeefs. Maar na al die jaren lijkt er eindelijk schot in deze zaak te komen. In de jaarlijkse Kamerbrief van de minister over de centrale examens kondigt deze een onderzoek aan. Minister Slob schrijft onder meer: ‘Totdat er meer inzicht is in mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen hanteert het CvTE de huidige cesuur en werkwijze. Het onderzoek vindt plaats in 2019, waarbij de uitkomsten in de tweede helft van het jaar worden verwacht. Over de uitkomsten van dit onderzoek ga ik met uw Kamer in gesprek.’

Klik hier voor de betreffende passage uit de Kamerbrief van minister Arie Slob.

Download de hele Kamerbrief van 14 januari 2019 via
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z00367&did=2019D00846