Oorkonden voor goede en uitmuntende examenkandidaten

Ook in dit schooljaar kunnen docenten voor hun eindexamenleerlingen een oorkonde aanvragen. Maatgevend is het afgerond eindcijfer (het gemiddelde van CSE en schoolexamen) zoals dat op het diploma komt te staan. Net als vorig jaar zijn er twee categorieën:

Categorie goed (cijfer 8)

U krijgt de oorkonde met ingang van dit schooljaar niet meer per post thuis gestuurd. Het aantal oorkonden in deze categorie was vorig jaar zo enorm dat verzending per post voor ons een te grote opgave is geworden. Ook gaan de verzend- en drukkosten ons budget te boven. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. Het aanvragen en ontvangen gaat voortaan helemaal digitaal: u vult de gegevens van uw leerling in op onze speciale website, waarna wij die gegevens controleren op juistheid (binnen 24 uur). Daarna kunt u de oorkonde zelf printen vanaf onze website. Denkt u eraan daarvoor extra stevig papier te gebruiken?

U kunt een oorkonde aanvragen via: https://deutschurkunde.levendetalen.nl

 

Categorie uitmuntend (cijfer 9 of hoger)

Dit jaar zullen wij de door u aangevraagde oorkonde in deze categorie per post naar u sturen. Wij verzenden op dinsdag 18 juni de oorkonden van leerlingen die vóór die dag zijn aangemeld. Van leerlingen die na deze dag worden aangemeld, verzenden we de oorkonden op dinsdag 2 juli. Tot die laatste groep behoren ook de herexamenleerlingen. Na 2 juli kunnen geen oorkonden meer worden aangevraagd.

U kunt een oorkonde aanvragen via: Aanvraagformulier 9+

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Myrna Brouwer <bureau@levendetalen.nl> of Paul Stevelmans <pstevelmans@gmail.com>.