Onderzoek CvTE over CE havo Duits en Frans

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) signaleert dat er bij de centrale examens Frans en Duits havo een te groot verschil is ontstaan tussen de vaardigheid van de leerlingen en de vaardigheid die nodig is voor het behalen van een voldoende bij die examens. Dit resulteert in een situatie waarbij er elk jaar een relatief grote groep leerlingen lage cijfers haalt. Voor de minister is dit reden om het CvTE te vragen om te komen tot een analyse over mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen. Zie ook de Kamerbrief.

Hiervoor doet het CvTE nader onderzoek. De uitkomsten daarvan worden naar verwachting in het voorjaar van 2020 openbaar gemaakt.