Cito-kijkluistertoetsen vwo: nieuwe vraagvorm

De kijk- en luistertoetsen voor vwo van Cito hebben een nieuwe vraagvorm. Er wordt getoetst of leerlingen in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. De leerling krijgt tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden.

Via

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/veelgesteldevragen/nieuwe-vraagvorm-vwo

 kunt u voor Duits twee toetsvoorbeelden beluisteren en downloaden.