Prestatie-eis Duits en Frans centraal examen havo

Op verzoek van minister Slob heeft het CvTE onderzoek gedaan naar de prestatie-eis van de centrale examens Duits en Frans voor havo. Al heel lang behoorden de gemiddelde cijfers voor Duits en Frans tot de laagste van alle vakken. Ook de sectie Duits van Levende Talen heeft dit probleem al jaren geleden gesignaleerd.

Hier vindt u het rapport van het CvTE aan de minister:

200205 Rapportage_prestatie-eis_Duits_en_Frans_HAVO

Bij het rapport hoort een brief met een aanbeveling van het CvTE aan de minister:

200205 Afschrift_brief_van_CvTE_over_aanpassing_prestatie-eis_centrale_examens_Duits_en_Frans_havo (1)

Minister Slob heeft in zijn examenbrief 2019 aan de Tweede Kamer gereageerd. Zie de pagina’s 9 en 10 in deze kamerbrief:

200205 Toetsing_en_examinering_in_het_voortgezet_onderwijs_2019_

Een bericht hierover van het CvTE in het examenblad vindt u hier.