Algemene ledenvergadering 4 april 2020

De ALV oftewel Algemene Ledenvergadering van Levende Talen en dus ook van de sectie Duits, die zou plaatsvinden op zaterdag 4 april 2020 in Utrecht, gaat wegens de corona-pandemie niet door.