Verslag regionale examenbesprekingen havo Duits 2021

Op 25 mei hebben examenbesprekingen plaatsgevonden in Almelo, Drachten, Grootebroek en Zwolle. Het verslag vindt u hier: 210526 Regionale examenbesprekingen Duits havo 2021