Oorkondes voor goede en uitmuntende examenkandidaten

Ook in dit schooljaar kunnen docenten voor hun eindexamenleerlingen een oorkonde aanvragen. Maatgevend is het afgeronde eindcijfer zoals dat op het diploma komt te staan. Net als vorig jaar zijn er twee categorieën:

Categorie goed (cijfer 8) en Categorie uitmuntend (cijfer 9 of hoger).

Net als voorgaand jaar dienen docenten ook nu de naam en de geboortedatum van hun leerlingen zelf in te vullen op het certificaat.

Alle oorkonden kunnen vanaf donderdag 10 juni worden aangevraagd via de website

https://deutschurkunde.levendetalen.nl/

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Paul Stevelmans (pstevelmans@gmail.com) en voor technische vragen met Jasper Kaaf (jasper@levendetalen.nl).