Reactie CvTE op examenbespreking havo

Het CvTE heeft gereageerd op het verslag van de examenbespreking havo tweede tijdvak in Almelo. Naar aanleiding daarvan heeft het CvTE een aanvulling op het correctievoorschrift betreffende vraag 21 gepubliceerd:

https://www.examenblad.nl/examendocument/2021/cse-2/duits-havo/aanvulling-correctievoorschrift/2021/f=/HA-1004-21-2-c-A.pdf

Als reactie op opmerkingen uit Almelo geeft het CvTE de volgende terugkoppeling:

  • Vraag 6: In de eerste alinea wordt uitleg gegeven over de manier hoe mensen eerst in winkels gaan kijken en dan online gaan kopen. Deze houding krijgt een naam in alinea twee , nl. (Dieses) showrooming, dan wordt een conclusie getrokken over de winnaars en specifiek naar dit showrooming verwezen door het woordje entsprechend, daarmee is dus antwoord C het enige juiste (A klinkt logisch, maar staat niet in de tekst).
  • Vraag 34: Er wordt gesteld dat de schilder van het schilderen kan leven. Reden? Dat zijn niet de tentoonstellingen en optredens. Die leveren op zich geen geld op, zorgen er wel voor dat hij aandacht krijgt en dat daardoor zijn werk wordt verkocht, uiteindelijk gaat het dus om de kopers, die brengen geld in het laatje.