Brief Visiegroep Buurtalen aan minister

Bij de komende curriculumherziening moet meer ruimte gecreëerd worden voor de buurtalen Duits en Frans. De Visiegroep Buurtalen heeft daarover een stevige brief aan de minister van OCW gestuurd:

220328 Brief Visiegroep Buurtalen m.b.t. ontwerptijd

In een doorwrocht betoog voert de Visiegroep tal van argumenten aan die spreken voor herziening van het voorstel

Verdeling van ontwerpruimte voor ontwikkeling van examenprogramma’s (curriculumcommissie.nl)