Gezocht: lid Vakvernieuwingscommissie

In het kader van de actualisatie van de examenprogramma’s voortgezet onderwijs is het sectiebestuur op zoek naar een docent Duits die wil plaatsnemen in de vakvernieuwingscommissie die tot taak heeft deze actualisatie mede vorm te geven. Nadere informatie over deze functie kunt u opvragen bij Carel van der Burg, secretaris van het sectiebestuur:

 

carelvanderburg@outlook.com

 

Bij hem kunt u zich ook aanmelden.