Workshop taakgericht lesgeven

AlfaGammapartners is een netwerk dat uitgaat van de VU, de UvA en docenten uit de  scholen en dat alle taal-, maatschappij- en cultuurvakken bedient. Daarbinnen is het vaksteunpunt moderne vreemde talen actief. Het organiseert op maandag 21 november 2022 van 16.00-17.30 uur in Amsterdam een workshop over taakgericht werken in de talenles.

Na een presentatie door Mireille Hassemer en Indira Wakelkamp, vakdidactici aan de lerarenopleiding van de UvA, zullen talendocenten uit het vo u inspireren met concrete voorbeelden uit hun eigen talenles. Plaats: Roeterseiland campus UvA. Deelname is kosteloos. Info en aanmelding:

https://alfagammapartners.nl/vakbijeenkomst-communicatief-talenonderwijs-taakgericht-werken/#1484142533337-63f21cd7-01007a3e-5253