Enquête spreekvaardigheidstoetsing in vwo 6

Hoe wordt de spreekvaardigheid Duits getoetst in vwo 6, en hoe kan deze toetsing verbeterd worden? Om die vragen te beantwoorden, onderzoekt Jasper van den Berg, masterstudent Meertaligheid & Taalverwerving aan de Universiteit Utrecht, de mondelinge toetsing van Duits in vwo 6 in een taalwetenschappelijk kader. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk. U kunt aan het onderzoek meewerken door de enquêtevragen te beantwoorden via de link

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9Svaty1Ro8JDsYC

Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met

c.l.g.vandenberg@students.uu.nl