Author Archives: Erik Kwakernaak

Prestatie-eis Duits en Frans centraal examen havo

Op verzoek van minister Slob heeft het CvTE onderzoek gedaan naar de prestatie-eis van de centrale examens Duits en Frans voor havo. Al heel lang behoorden de gemiddelde cijfers voor Duits en Frans tot de laagste van alle vakken. Ook de sectie Duits van Levende Talen heeft dit probleem al jaren geleden gesignaleerd. Hier vindt u het rapport van het CvTE aan de minister: 200205 Rapportage_prestatie-eis_Duits_en_Frans_HAVO Bij het rapport hoort een brief met een aanbeveling van het CvTE aan de

Brief Visiegroep Buurtalen aan Tweede Kamer

Curriculum.nu is in een nieuwe fase aangekomen. In oktober 2019 hebben de ontwikkelteams, dus ook dat voor Engels/mvt, hun adviezen uitgebracht. Nu is de Tweede Kamer aan zet. De Visiegroep Buurtalen, waar de sectie Duits van Levende Talen deel van uitmaakt, heeft op 11 januari 2020 een brief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om nogmaals te wijzen op het belang van goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans.

Humor, Witz und Satire

Die Vereniging van Germanisten aan Nederlandse Universiteiten (VGNU) veranstaltet in den Monaten Februar bis Juni 2020 einen Kurs “Ha! Humor, Witz und Satire in der deutschsprachigen Literatur”. Der Kurs besteht aus zehn Vorträgen an Donnerstagabenden von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Utrechter Innenstadt. Mehr Informationen hier.  

Cito-kijkluistertoetsen vwo: nieuwe vraagvorm

De kijk- en luistertoetsen voor vwo van Cito hebben een nieuwe vraagvorm. Er wordt getoetst of leerlingen in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. De leerling krijgt tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Via https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/veelgesteldevragen/nieuwe-vraagvorm-vwo  kunt u voor Duits twee toetsvoorbeelden beluisteren en downloaden.

Deutscholympiade 2019-2020

Dit najaar organiseert het sectiebestuur weer enkele voorronden van de Deutscholympiade. In plaats van vier vinden er dit jaar drie voorronden plaats: in Utrecht (15 november), Nijmegen (22 november) en Groningen (29 november). De nationale finale vindt in maart 2020 plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam. Op de site van de Nederlandse Deutscholympiade kunt u alle informatie vinden omtrent deze leerlingenwedstrijd, zoals de voorwaarden voor deelname en hoe u uw leerlingen kunt aanmelden: http://www.deutscholympiade.nl/

Seminare über Kultur und Sprache

Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung bietet neben weltweit stattfindenden Österreich-Tagen jedes Jahr auch internationale Fortbildungsseminare für DaF-Lehrer/innen in Österreich an. Unter diesem Link http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/home/nichtzeigen/article/3488.html finden Sie eine Kurzinformation zu Kultur und Sprache samt Seminarübersicht sowie den gesamten Seminarkatalog 2020.   Unter diesem Link http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/unterrichtsmaterialien/materialienundbestellung können Sie die Landeskundematerialien des Kultur und Sprache-Programms bestellen.

Onderzoek CvTE over CE havo Duits en Frans

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) signaleert dat er bij de centrale examens Frans en Duits havo een te groot verschil is ontstaan tussen de vaardigheid van de leerlingen en de vaardigheid die nodig is voor het behalen van een voldoende bij die examens. Dit resulteert in een situatie waarbij er elk jaar een relatief grote groep leerlingen lage cijfers haalt. Voor de minister is dit reden om het CvTE te vragen om te komen tot een analyse over

« Older Entries