Author Archives: Erik Kwakernaak

Eindexamenbesprekingen Duits havo en vwo 2022

De regionale eindexamenbesprekingen Duits vinden dit jaar plaats in Almelo, Drachten, Grootebroek en Nijmegen. In Zwolle zijn de besprekingen online.   ALMELO Havo vrijdag 13 mei van 15.30 tot 17.00 uur (LET OP DE TIJD!!). Vwo dinsdag 24 mei van 16.30 tot 18.00 uur. Locatie: Het Erasmus, vestiging mavo/havo/vwo Sluiskade Noordzijde 68 7602 HT Almelo Opgave bij k.tijhuis@het-erasmus.nl onder vermelding van datum en/of havo- dan wel vwo-bespreking.   DRACHTEN Havo: dinsdag 17 mei, vanaf 16.00 uur VWO: dinsdag 31 mei,

Gezocht: lid Vakvernieuwingscommissie

In het kader van de actualisatie van de examenprogramma’s voortgezet onderwijs is het sectiebestuur op zoek naar een docent Duits die wil plaatsnemen in de vakvernieuwingscommissie die tot taak heeft deze actualisatie mede vorm te geven. Nadere informatie over deze functie kunt u opvragen bij Carel van der Burg, secretaris van het sectiebestuur:   carelvanderburg@outlook.com   Bij hem kunt u zich ook aanmelden.

Brief Visiegroep Buurtalen aan minister

Bij de komende curriculumherziening moet meer ruimte gecreëerd worden voor de buurtalen Duits en Frans. De Visiegroep Buurtalen heeft daarover een stevige brief aan de minister van OCW gestuurd: 220328 Brief Visiegroep Buurtalen m.b.t. ontwerptijd In een doorwrocht betoog voert de Visiegroep tal van argumenten aan die spreken voor herziening van het voorstel Verdeling van ontwerpruimte voor ontwikkeling van examenprogramma’s (curriculumcommissie.nl)

Leesweekeinde voor docenten Duits

Van vrijdag 13 mei 14:00 uur tot zaterdag 14 mei 14:00 vindt in een hotel bij Utrecht een leesweekeinde plaats onder leiding van prof. dr. Ewout van der Knaap. Drie van te voren gelezen recent verschenen romans worden besproken vanuit de vraag: hoe kun je deze en soortgelijke romans zinvol aan leerlingen aanbieden? Zie voor nadere info https://www.uu.nl/professionals/programmas/leesweekeinde-voor-docenten-duits

Oproep jury profielwerkstukkenwedstrijd

De sectie Duits van Levende Talen organiseert jaarlijks in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam de profielwerkstukkenwedstrijd voor het beste havo- en vwo-profielwerkstuk rondom een thema dat aan Duitsland gerelateerd is. Voor de komende wedstrijd zijn wij op zoek naar nieuwe juryleden. De werkstukken worden digitaal toegezonden ter beoordeling, waarna de jury (online) bijeenkomt om de winnaars te bepalen. De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van het aantal aangemelde werkstukken. De laatste jaren schommelt dat tussen de twee en zes werkstukken.

Prijsuitreiking profielwerkstukkenwedstrijd 2021

De finale van de profielwerkstukkenwedstrijd 2021 vond op vrijdag 17 december online plaats. De winnaar van de wedstrijd zijn Anouk van Veen en Thomas Elbertsen met hun profielwerkstuk ‘De sociaal-economische verschillen tussen Oost- en West-Duitsland in 2020’. Dit werkstuk is begeleid door Ingrid Spiegelenburg van het Lyceum De Amersfoortse Berg in Amersfoort. De jury vindt het een origineel en actueel onderwerp dat regelmatig in de Duitse media onder de aandacht wordt gebracht. In dit onderzoek zijn de verschillen in de bevolkingssamenstelling,

« Older Entries