Author Archives: Erik Kwakernaak

Oproep experiment grammatica Duits

Dave Bührs, eerstegraads docent Duits, zoekt een school met twee vwo-3 of vwo-4 klassen die in de periode november-december deel kan nemen aan een lessenserie grammaticale functie bestaande uit 5 lessen en toetsing. De lessenserie behandelt de onderwerpen: Werkwoordelijk/naamwoordelijk gezegde Onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp Naamvallen Bijvoeglijke en bijwoordelijke bepaling. Nadere informatie 210723 Dave Bührs oproep  

Profielwerkstukkenwedstrijd Duits

Ook in 2021 organiseren het Duitsland-Instituut Amsterdam en de sectie Duits van Levende Talen een wedstrijd voor het beste profielwerkstuk of sectorwerkstuk over een Duitsland-gerelateerd onderwerp.  Hebben uw leerlingen iets bijzonders geproduceerd? Kijk dan op https://duitslandinstituut.nl/pws-prijs  

Reactie van CvTE op examenbespreking vwo

Het CvTE reageert op het verslag van de regionale examenbespreking vwo tweede tijdvak aldus: Op dit moment zien wij geen reden tot aanvulling op het correctievoorschrift. Vraag 7:  De vraag vanuit de examenbespreking is of ook de afleider D een mogelijk goed antwoord kan zijn. In beide voorbeelden voert de museumbezoeker een soortgelijke actie uit, namelijk foto’s maken of een ander bijdrage leveren binnen een door het betreffende museum gestelde context en die vervolgens op social media posten. Daarmee klopt

Reactie CvTE op examenbespreking havo

Het CvTE heeft gereageerd op het verslag van de examenbespreking havo tweede tijdvak in Almelo. Naar aanleiding daarvan heeft het CvTE een aanvulling op het correctievoorschrift betreffende vraag 21 gepubliceerd: https://www.examenblad.nl/examendocument/2021/cse-2/duits-havo/aanvulling-correctievoorschrift/2021/f=/HA-1004-21-2-c-A.pdf Als reactie op opmerkingen uit Almelo geeft het CvTE de volgende terugkoppeling: Vraag 6: In de eerste alinea wordt uitleg gegeven over de manier hoe mensen eerst in winkels gaan kijken en dan online gaan kopen. Deze houding krijgt een naam in alinea twee , nl. (Dieses) showrooming, dan

Oorkondes voor goede en uitmuntende examenkandidaten

Ook in dit schooljaar kunnen docenten voor hun eindexamenleerlingen een oorkonde aanvragen. Maatgevend is het afgeronde eindcijfer zoals dat op het diploma komt te staan. Net als vorig jaar zijn er twee categorieën: Categorie goed (cijfer 8) en Categorie uitmuntend (cijfer 9 of hoger). Net als voorgaand jaar dienen docenten ook nu de naam en de geboortedatum van hun leerlingen zelf in te vullen op het certificaat. Alle oorkonden kunnen vanaf donderdag 10 juni worden aangevraagd via de website https://deutschurkunde.levendetalen.nl/

Onderzoek vooroordelen over Duitsland

Jana Drexler vraagt om medewerking van docenten Duits bij haar vakdidactisch onderzoek in de opleiding tot eerstegraads docent Duits over de vraag ‘Hoe ga je met voordelen tegenover Duitsland in de les om?’ Ga naar haar online enquête via https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_abK1bYKsWfBeido Een beschrijving van haar voorgenomen onderzoek vindt u hier: 210602 Abstract vakdidactisch onderzoek JDrexler 2021

« Older Entries