Author Archives: Erik Kwakernaak

Congres Levende Talen 2020

De coronaperikelen zijn niet van de lucht. Maar het Congres Levende Talen op vrijdag 30 oktober a.s. gaat door, en wel digitaal. Maak een keuze uit het rijke aanbod van 55 workshops van elk 45 minuten en ervaar aan de eigen computer wat een videoconferentie kan overbrengen. Speciaal voor Duits zijn er zes workshops: A6 Filip De Nys (Universiteit Antwerpen): Zaubern mit Sprache: Nonsens, Anagramme, Sprachwitze, Sprachspiele, Sprachrätsel A7 Simona Gnade (Goethe-Institut Amsterdam): Sprechen handlungsorientiert gestalten B5 Kitty Zoontjes (Amadeus

Project Celan 2020

Paul Celan schreef in mei 1945 het gedicht Todesfuge over de verschrikkingen van de Holocaust. Samen met Bureau Ketel maakte Paul Sars, hoogleraar Duits aan de Radboud Universiteit, een 24 pagina’s tellend werkschrift met educatief materiaal bij het gedicht, bij historische aspecten van de Jodenvervolging en bij de actuele collectieve herdenkingscultuur, opdrachten en met extra informatie ondersteund door de website www.celan.nl 25.000 middelbarescholieren en hun leraren krijgen het ‘Werkschrift Todesfuge, een gedicht om niet te vergeten’ gratis aangeboden.  Op 11 december 2020

Nascholing: Recent verschenen werken

Van 18 tot 20 maart 2021 vindt in het Karmelklooster in Drachten de jaarlijkse nascholingsconferentie Recent Verschenen Werken plaats. Besproken worden een film (In den Gängen van Thomas Stuber), twee romans (Tschudi van Mariam Kühsel-Hussaini, Die Liebe im Ernstfall van Daniela Krien) en een toneelstuk (Kill Your Darlings van René Pollesch) onder leiding van MA Iryna Bazhutkina, Dr. Peter Groenewold, Dr. Henk Harbers en Dr. Christian Kirchmeier.   Zie voor meer informatie en inschrijving 200608 RECVWERK 2021 aank. LT (1)

Jugendwettbewerb zu nachhaltigem Reisen #oekoropa

Das Goethe-Institut veranstaltet einen europaweiten Jugendwettbewerb zu nachhaltigem Reisen unter dem Namen #oekoropa. Die zentralen Fragen sind: Wie wollen wir zukünftig in Europa reisen, ohne die Umwelt stark zu belasten? Was können wir konkret tun gegen steigende C02-Emissionen? Wie können wir europaweit ein Bewusstsein schaffen für verantwortungsvolle Mobilität? Alle Informationen mit einem kurzen Erklärvideo: goethe.de/oekoropa

Prestatie-eis Duits en Frans centraal examen havo

Op verzoek van minister Slob heeft het CvTE onderzoek gedaan naar de prestatie-eis van de centrale examens Duits en Frans voor havo. Al heel lang behoorden de gemiddelde cijfers voor Duits en Frans tot de laagste van alle vakken. Ook de sectie Duits van Levende Talen heeft dit probleem al jaren geleden gesignaleerd. Hier vindt u het rapport van het CvTE aan de minister: 200205 Rapportage_prestatie-eis_Duits_en_Frans_HAVO Bij het rapport hoort een brief met een aanbeveling van het CvTE aan de

Brief Visiegroep Buurtalen aan Tweede Kamer

Curriculum.nu is in een nieuwe fase aangekomen. In oktober 2019 hebben de ontwikkelteams, dus ook dat voor Engels/mvt, hun adviezen uitgebracht. Nu is de Tweede Kamer aan zet. De Visiegroep Buurtalen, waar de sectie Duits van Levende Talen deel van uitmaakt, heeft op 11 januari 2020 een brief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om nogmaals te wijzen op het belang van goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans.

Cito-kijkluistertoetsen vwo: nieuwe vraagvorm

De kijk- en luistertoetsen voor vwo van Cito hebben een nieuwe vraagvorm. Er wordt getoetst of leerlingen in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. De leerling krijgt tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Via https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/veelgesteldevragen/nieuwe-vraagvorm-vwo  kunt u voor Duits twee toetsvoorbeelden beluisteren en downloaden.

Deutscholympiade 2019-2020

Dit najaar organiseert het sectiebestuur weer enkele voorronden van de Deutscholympiade. In plaats van vier vinden er dit jaar drie voorronden plaats: in Utrecht (15 november), Nijmegen (22 november) en Groningen (29 november). De nationale finale vindt in maart 2020 plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam. Op de site van de Nederlandse Deutscholympiade kunt u alle informatie vinden omtrent deze leerlingenwedstrijd, zoals de voorwaarden voor deelname en hoe u uw leerlingen kunt aanmelden: http://www.deutscholympiade.nl/

« Older Entries