Author Archives: Erik Kwakernaak

Oorkondes voor goede en uitmuntende examenkandidaten

Ook in dit schooljaar kunnen docenten voor hun eindexamenleerlingen een oorkonde aanvragen. Maatgevend is het afgeronde eindcijfer zoals dat op het diploma komt te staan. Net als vorig jaar zijn er twee categorieën: Categorie goed (cijfer 8) en Categorie uitmuntend (cijfer 9 of hoger). Net als voorgaand jaar dienen docenten ook nu de naam en de geboortedatum van hun leerlingen zelf in te vullen op het certificaat. Alle oorkonden kunnen vanaf donderdag 10 juni worden aangevraagd via de website https://deutschurkunde.levendetalen.nl/

Onderzoek vooroordelen over Duitsland

Jana Drexler vraagt om medewerking van docenten Duits bij haar vakdidactisch onderzoek in de opleiding tot eerstegraads docent Duits over de vraag ‘Hoe ga je met voordelen tegenover Duitsland in de les om?’ Ga naar haar online enquête via https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_abK1bYKsWfBeido Een beschrijving van haar voorgenomen onderzoek vindt u hier: 210602 Abstract vakdidactisch onderzoek JDrexler 2021

Brief Visiegroep Buurtalen over nieuwe leerweg vmbo

In 2024 moeten de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo samengevoegd worden tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Op maart 2021 heeft de Visiegroep Buurtalen aan de minister van Onderwijs een brief gestuurd met een aantal ernstige bezwaren. De brief (per ongeluk gedateerd 20 maart 2020) kunt u hier downloaden: 20210320 Brief Visiegroep Buurtalen zorgen vmbo d.d. 20-3-2021

Prestatie-eis Duits en Frans centraal examen havo

Op verzoek van minister Slob heeft het CvTE onderzoek gedaan naar de prestatie-eis van de centrale examens Duits en Frans voor havo. Al heel lang behoorden de gemiddelde cijfers voor Duits en Frans tot de laagste van alle vakken. Ook de sectie Duits van Levende Talen heeft dit probleem al jaren geleden gesignaleerd. Hier vindt u het rapport van het CvTE aan de minister: 200205 Rapportage_prestatie-eis_Duits_en_Frans_HAVO Bij het rapport hoort een brief met een aanbeveling van het CvTE aan de

Brief Visiegroep Buurtalen aan Tweede Kamer

Curriculum.nu is in een nieuwe fase aangekomen. In oktober 2019 hebben de ontwikkelteams, dus ook dat voor Engels/mvt, hun adviezen uitgebracht. Nu is de Tweede Kamer aan zet. De Visiegroep Buurtalen, waar de sectie Duits van Levende Talen deel van uitmaakt, heeft op 11 januari 2020 een brief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om nogmaals te wijzen op het belang van goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans.

Cito-kijkluistertoetsen vwo: nieuwe vraagvorm

De kijk- en luistertoetsen voor vwo van Cito hebben een nieuwe vraagvorm. Er wordt getoetst of leerlingen in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. De leerling krijgt tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Via https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/veelgesteldevragen/nieuwe-vraagvorm-vwo  kunt u voor Duits twee toetsvoorbeelden beluisteren en downloaden.

« Older Entries Recent Entries »