brief Visiegroep Buurtalen

Op 11 april hebben de ministers Dijkgraaf en Wiersma de nieuwe sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gepresenteerd. “De sectoren hebben de plannen zelf opgesteld (bèta, techniek, medische & gezondheidswetenschappen, sociale & geesteswetenschappen). Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor de opbouw van hun bestedingsplannen.”- “De geesteswetenschappen kiezen voor het versterken van de basis van het onderzoek. En onderwijs in de moderne vreemde talen en het Nederlands.” Dat klinkt goed voor onder meer de opleidingen Duits, maar zoals vaker worden de plannen rijkelijk abstract en niet echt helder omschreven. In ieder geval heeft de Visiegroep Buurtalen op 24 april 2023 een heldere brief aan de beide ministers gestuurd. In Trouw is op 3 mei namens de Visiegroep artikel van Maaike Koffeman en Stijn Heusschen gepubliceerd: “Niemand wil meer leraar Duits of Frans worden en dat is een groot probleem.” Ook prof. Ewout van der Knaap, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht heeft in NRC van 26 april 2023 van zich laten horen: “Alleen een nationale campagne kan de talenstudies redden.”

Lees hier de brief van

230427 Visiegroep Buurtalen Brief aan OCW nav Sectorplannen.pdf