Verslag examenbespreking Duits vwo 2023 met reactie van het CvTE

Op initiatief van het sectiebestuur Duits van Levende Talen  heeft op 15 mei online een bespreking van het centraal examen Duits vwo 2023 plaatsgevonden, georganiseerd vanuit het Carolus Clusius College in Zwolle. Vijftien docenten Duits uit het hele land namen deel.

Het verslag vindt u hier:

230516 Verslag examenbespreking Zwolle – VWO Duits 2023

Op 17 mei heeft het College voor Toetsen en Examens aldus gereageerd:

230517 Reactie van het CvTE op Verslag examenbespreking vwo Duits van 15 mei 2023