Category Archives: Nieuws

Examenbesprekingen: plaatsen, data en aanmelding

Almelo Havo: dinsdag 22 mei 2018, 17:00 – 19:00 uur Vwo: maandag 28 mei 2018, 17:00 – 19:00 uur   Het Erasmus vestiging Havo/Vwo Sluiskade NZ 68 7602 HT Almelo   Aanmelden bij Karel Tijhuis: k.tijhuis@het-erasmus.nl onder vermelding van datum en/of havo- dan wel vwo-bespreking.   Drachten Havo: dinsdag 22 mei 2018, 17:00 – 19:00 uur Vwo: maandag 28 mei 2018, 17:00 – 19:00 uur   Drachtster Lyceum Torenstraat 28 9201 JW Drachten   Aanmelden voor de havo-bespreking uiterlijk 17

CE Duits vmbo GL/TL en havo: vraag in WOLF naar niveau leerling

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) doet bij enkele vakken onderzoek naar wat docenten denken over het niveau van hun leerlingen. Ook bij Duits vmbo GL/TL en havo wordt voorafgaand aan het examen in WOLF gevraagd: ‘Vindt u dat deze leerling […] een voldoende cijfer zou moeten krijgen?’ Het CvTE wil onderzoeken wat volgens docenten een redelijke prestatie-eis is.   Nadere info van het CvTE vindt u hier.

Tweedegraads lerarenopleiding Duits A’dam van start

Na de opheffing van de opleiding Duits van de Hogeschool Inholland in Diemen was er voor Duits geen tweedegraads lerarenopleiding meer in het Amsterdamse. In die lacune wordt nu voorzien door de Hogeschool van Amsterdam. De accreditatie is bijna binnen, en de opleiding kan in augustus van start gaan. De HvA heeft bovendien de aanbesteding gewonnen van het versneld traject van het NUFFIC voor hoogopgeleide native speakers Duits en Frans, die in twee jaar hun bevoegdheid kunnen behalen. Wanneer uw school interesse

Fout bericht over centrale examens

Op www.digischool.nl heeft gedurende enige tijd een fout bericht gestaan over een komend experiment van het College voor Toetsen en Examens onder de titel ‘Docenten krijgen vooraf inzage in moeilijke examens’. De foutieve informatie was overigens afkomstig van de NOS. Wat het CvTE wel gaat doen is het volgende: “Wij onderzoeken wat naar de mening van het onderwijsveld een redelijke prestatie-eis (gemiddeld cijfer en percentage onvoldoende) voor de verschillende centrale examens is. Als onderdeel van dit onderzoek starten we dit jaar

Finale Deutscholympiade

Op vrijdag 23 maart heeft de finale van de Deutscholympiade plaatsgevonden in het Goethe-Institut Amsterdam. Twintig kandidaten wierpen zich in de strijd. Er waren uiteindelijk twee winnaars: Rianne Heeres was de beste leerling op B1-niveau en Etienne van Beek op B2-niveau. Beide winnaars zullen Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Deutscholympiade die deze zomer zal plaatsvinden in Freiburg im Breisgau.

Oproep enquête interculturaliteit

Hoe gaan bovenbouwdocenten Duits, Frans en Spaans om met interculturaliteit in hun lessen? Esther Schat, docente Spaans op het Spinoza Lyceum en promovenda binnen DUDOC-ALFA Vakdidactiek Geesteswetenschappen heeft daarover een enquête opgesteld. Vul hem in op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/interculturaliteit Deelname kan een boekenbon opleveren.

Draagvlak creëren voor de buurtalen

Op de Landelijke Studiedag van Levende Talen op 3 november in Utrecht kwam de Visiegroep Buurtalen bijeen. Docenten, een lerarenopleider en een uitgever discussieerden over de vraag: hoe creëer je draagvlak in je school voor onze buurtalen Duits en Frans? De belangrijkste antwoorden in het kort ·         Ga binnen je school met alle talen in gesprek met de directie om te komen tot een visie op meertaligheid. Koppel hier ook een urenplaatje aan. Een taalcoördinator (taakbeleid) bewaakt het naleven van

Succesvolle actie: oorkonden voor excellente examenkandidaten

Nadat de resultaten van de ce’s bekend waren geworden konden docenten Duits oorkonden bestellen waarmee het sectiebestuur Duits excellente leerlingen met een 8,5 of hoger in het zonnetje zette. De actie was een groot succes: niet minder dan 168 oorkonden werden verstuurd. Om precies te zijn: het ging om 102 vwo’ers, 22 havisten, 41 vmbo-tl’ers en 3 gl’ers. Hoogste cijfers waren driemaal een 9,6 op het vwo, viermaal een 9,3 op het havo, driemaal een 9,6 op vmbo-tl en tweemaal

Uitslag enquête normering ce Duits h/v

Het sectiebestuur Duits heeft van 15 juni tot 8 juli 2017 een digitale enquête gehouden onder h/v-docenten Duits over de zwaarte van de centrale examens havo en vwo ten opzichte van de andere vakken. Van de 284 respondenten vond een ruime meerderheid dat de beoordeling versoepeld moet worden en dat leesvaardigheid in het totale eindcijfer minder zwaar moet wegen dan de huidige 50%. Minder eenduidig zijn de antwoorden op de vraag welke vaardighe(i)d(en) dan aan het centraal examen toegevoegd moet(en)

« Older Entries