Category Archives: Nieuws

Professionele leergemeenschap Bewust Doeltaalgebruik in Groningen

Nederlandse mvt-docenten gebruiken Europees gezien de doeltaal relatief weinig in hun lessen, maar doen wel pogingen en willen vaak meer, maar met wisselend succes. In de PLG Bewust Doeltaalgebruik onderzoekt een kleine groep docenten Duits en Frans wat passend doeltaalgebruik is in de eigen onderwijscontext. Een plan van aanpak wordt uitgeprobeerd op de eigen school. Aanmelden voor 15 december, start op 19 januari. Nadere info hier.

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur in Groningen

Op vrijdag 26 januari 2018 vindt in en rond het Academiegebouw in Groningen voor de zeventiende keer de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur plaats. Schrijver en conferencier Bart van Loo verzorgt de openingslezing. Daarnaast zijn er tal van lezingen en workshops voor mvt-docenten, ook speciaal voor docenten Duits. Nieuw onderdeel van het programma zijn de ‘Parels uit de praktijk’. Tijdens de tweede workshopronde presenteren talendocenten een zelf ontwikkeld lesidee waar leerlingen positief op reageren, bijvoorbeeld een project, toets of lessenserie. U kunt een voorstel

Deutscholympiade 2017-2018

Heeft u leerlingen die goed zijn in Duits en zich wel willen meten met andere leerlingen? Na een jaar pauze is er weer een Deutscholympiade. De voorronden vinden plaats in –          Groningen op vrijdag 17 november 2017 –          Utrecht op vrijdag 24 november 2017 –          Leiden op vrijdag 1 december 2017 –          Nijmegen op vrijdag 8 december 2017. Aanmelding is mogelijk tot één week voor de voorronde waaraan u met uw leerlingen wilt deelnemen. Uitgebreide info op http://deutscholympiade.nl/  

Succesvolle actie: oorkonden voor excellente examenkandidaten

Nadat de resultaten van de ce’s bekend waren geworden konden docenten Duits oorkonden bestellen waarmee het sectiebestuur Duits excellente leerlingen met een 8,5 of hoger in het zonnetje zette. De actie was een groot succes: niet minder dan 168 oorkonden werden verstuurd. Om precies te zijn: het ging om 102 vwo’ers, 22 havisten, 41 vmbo-tl’ers en 3 gl’ers. Hoogste cijfers waren driemaal een 9,6 op het vwo, viermaal een 9,3 op het havo, driemaal een 9,6 op vmbo-tl en tweemaal

Uitslag enquête normering ce Duits h/v

Het sectiebestuur Duits heeft van 15 juni tot 8 juli 2017 een digitale enquête gehouden onder h/v-docenten Duits over de zwaarte van de centrale examens havo en vwo ten opzichte van de andere vakken. Van de 284 respondenten vond een ruime meerderheid dat de beoordeling versoepeld moet worden en dat leesvaardigheid in het totale eindcijfer minder zwaar moet wegen dan de huidige 50%. Minder eenduidig zijn de antwoorden op de vraag welke vaardighe(i)d(en) dan aan het centraal examen toegevoegd moet(en)

Prijsuitreiking profielwerkstukkenwedstrijd 2016

Op donderdag 23 maart 2017 vond de uitreiking plaats van het beste profielwerkstuk Duits van 2016 in het historische Bushuis van de Universiteit van Amsterdam. De thema’s van de genomineerden waren gevarieerd: • ‘Een vergelijking tussen de Duitse en de Nederlandse economie’ (Waarom doet de Duitse economie het beter dan de Nederlandse economie?) • ‘Dein Herz kennt keine Mauern’ (Een vergelijkend onderzoek naar Oost- en Westduitse poëzie); • ‘Hoe kunnen we Duits populairder maken?’ • ‘Das Kind im Krieg’ (Hoe

« Older Entries