Category Archives: Nieuws

Inschrijving LSD verlengd tot 16 oktober

Vergeten in te schrijven voor de Landelijke Studiedag van Levende Talen? Het kan nog tot maandag 16 oktober! Hét nascholingsevenement voor talendocenten vindt plaats op vrijdag 3 november in het Beatrixgebouw direct naast Utrecht CS. Een afwisselend programma met plenaire onderdelen, twee workshoprondes, het wandelganggebeuren met stands van educatieve uitgevers en instituten en niet te vergeten honderden vakcollega’s. Klik zo nodig op “Lees meer” en dan op http://www.landelijkestudiedag.nl/inschrijving/

Duits-Nederlandse docentendag

Op 16 november a.s. organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen een binationale nascholingsdag voor Nederlandse docenten Duits en Duitse docenten Nederlands over het thema ‘Nachbarsprachen lernen’. U kunt max. 3 leerlingen meenemen, voor wie een apart programma georganiseerd is. Info op  (klik zo nodig op ‘Lees meer’) http://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/nieuws-events/evenementen/16-11-2017-docentendag-duits/

Deutscholympiade 2017-2018

Heeft u leerlingen die goed zijn in Duits en zich wel willen meten met andere leerlingen? Na een jaar pauze is er weer een Deutscholympiade. De voorronden vinden plaats in –          Groningen op vrijdag 17 november 2017 –          Utrecht op vrijdag 24 november 2017 –          Leiden op vrijdag 1 december 2017 –          Nijmegen op vrijdag 8 december 2017. Aanmelding is mogelijk tot één week voor de voorronde waaraan u met uw leerlingen wilt deelnemen. Uitgebreide info op http://deutscholympiade.nl/  

Succesvolle actie: oorkonden voor excellente examenkandidaten

Nadat de resultaten van de ce’s bekend waren geworden konden docenten Duits oorkonden bestellen waarmee het sectiebestuur Duits excellente leerlingen met een 8,5 of hoger in het zonnetje zette. De actie was een groot succes: niet minder dan 168 oorkonden werden verstuurd. Om precies te zijn: het ging om 102 vwo’ers, 22 havisten, 41 vmbo-tl’ers en 3 gl’ers. Hoogste cijfers waren driemaal een 9,6 op het vwo, viermaal een 9,3 op het havo, driemaal een 9,6 op vmbo-tl en tweemaal

Uitslag enquête normering ce Duits h/v

Het sectiebestuur Duits heeft van 15 juni tot 8 juli 2017 een digitale enquête gehouden onder h/v-docenten Duits over de zwaarte van de centrale examens havo en vwo ten opzichte van de andere vakken. Van de 284 respondenten vond een ruime meerderheid dat de beoordeling versoepeld moet worden en dat leesvaardigheid in het totale eindcijfer minder zwaar moet wegen dan de huidige 50%. Minder eenduidig zijn de antwoorden op de vraag welke vaardighe(i)d(en) dan aan het centraal examen toegevoegd moet(en)

Nascholing Recent verschenen werken

Van donderdagavond 15 maart tot zaterdagochtend 17 maart 2018 vindt de jaarlijkse nascholingsconferentie Recent verschenen werken plaats in Drachten. Drie boeken en een film worden besproken door dr Anne Bollmann, dr Peter Groenewold, dr Henk Harbers en dr Florian Lippert. Inschrijving voor 1 november 2017. Nadere informatie vindt u via deze link (klik zo nodig eerst op ‘Lees meer’): 170706 RECVWERK 2018

Prijsuitreiking profielwerkstukkenwedstrijd 2016

Op donderdag 23 maart 2017 vond de uitreiking plaats van het beste profielwerkstuk Duits van 2016 in het historische Bushuis van de Universiteit van Amsterdam. De thema’s van de genomineerden waren gevarieerd: • ‘Een vergelijking tussen de Duitse en de Nederlandse economie’ (Waarom doet de Duitse economie het beter dan de Nederlandse economie?) • ‘Dein Herz kennt keine Mauern’ (Een vergelijkend onderzoek naar Oost- en Westduitse poëzie); • ‘Hoe kunnen we Duits populairder maken?’ • ‘Das Kind im Krieg’ (Hoe

Profielwerkstukkenwedstrijd 2017

Tot 1 november 2017 kunt u met uw leerlingen meedoen aan de profielwerkstukkenwedstrijd 2017. Criteria voor de toekenning van de prijs zijn de gebruikelijke eisen: heldere vraagstelling, diepgang van de uitwerking, talige correctheid. Het profielwerkstuk Duits hoeft niet per se in het Duits te zijn geschreven, maar moet uiteraard wel een Duits thema betreffen. Bij een Nederlandstalig werkstuk is een Duitse samenvatting aanbevelenswaardig. De jury zal worden samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur. Coördinatie van de prijsvraag is in handen

« Older Entries