Category Archives: Nieuws

Cito zoekt docenten Duits

Cito ontwikkelt de centrale examens samen met docenten. Voor het schooljaar 2023-2024 zoekt Cito docenten Duits in de bovenbouw vmbo-bb, vmbo-kb en havo. Je hebt als docent recente onderwijservaring aan eindexamenkandidaten in het gevraagde vak en schooltype waarvoor het examen gemaakt wordt. Je beschikt over een flinke dosis creativiteit en talent voor analyseren en structureren. Je hebt interesse in digitaal (samen)werken en vakgerichte software. Meer weten? Ga naar onze webpagina docenten-gezocht (cito.nl) of neem vrijblijvend contact met ons op via

Enquête spreken en literatuur

In samenwerking met prof. dr. Ewout van der Knaap en prof. dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht) doe ik, Jaron Toonen, promotieonderzoek om het vak Duits te ondersteunen. Geeft u net als ik Duits in de bovenbouw van havo/vwo? Dan helpt u mij enorm door enkele vragen te beantwoorden over spreken en literatuur in de bovenbouw. Hartelijk dank voor uw hulp! Als blijk van waardering worden onder de respondenten 100 boekenbonnen verloot. Doe mee via https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_6WO4j9dmJ9BAm2i    

Utrechtse leesdagen

Nascholing eens een keer anders! Voor docenten Duits zijn er twee leesmiddagen gepland om met elkaar en met prof. dr. Ewout van der Knaap enkele romans te lezen en te bespreken. Voor inhoudelijke verdieping en om met elkaar vraagstukken van didactisering te bespreken. De leesdagen vinden plaats op vrijdag 10 maart en vrijdag 14 april 2023 van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht. Informatie en aanmelding via https://www.uu.nl/professionals/programmas/leesdagen-voor-docenten-duits

Brief Visiegroep Buurtalen aan minister

Bij de komende curriculumherziening moet meer ruimte gecreëerd worden voor de buurtalen Duits en Frans. De Visiegroep Buurtalen heeft daarover een stevige brief aan de minister van OCW gestuurd: 220328 Brief Visiegroep Buurtalen m.b.t. ontwerptijd In een doorwrocht betoog voert de Visiegroep tal van argumenten aan die spreken voor herziening van het voorstel Verdeling van ontwerpruimte voor ontwikkeling van examenprogramma’s (curriculumcommissie.nl)