Category Archives: Nieuws

Oorkonden voor goede en uitmuntende examenkandidaten

Ook in dit schooljaar kunnen docenten voor hun eindexamenleerlingen een oorkonde aanvragen. Maatgevend is het afgerond eindcijfer (het gemiddelde van CSE en schoolexamen) zoals dat op het diploma komt te staan. Net als vorig jaar zijn er twee categorieën: Categorie goed (cijfer 8) U krijgt de oorkonde met ingang van dit schooljaar niet meer per post thuis gestuurd. Het aantal oorkonden in deze categorie was vorig jaar zo enorm dat verzending per post voor ons een te grote opgave is

Enquête dramatechnieken

Hogeschooldocent Kristina Goodnight is benieuwd naar uw mening over het inzetten vandramatechnieken, zoals rollenspellen of andere theatersport-achtige activiteiten in de mvt-les. Ook zou zij graag van u horen hoe een professionaliseringstraject rondom dramatechnieken naar uw mening vormgegeven zou moeten worden. Dit professionaliseringstraject wordt vervolgens in het kader van een promotieonderzoek ontwikkeld, in aansluiting op de behoeftes van mvt-docenten. Het invullen van deze enquête kost u ongeveer 5 minuten. Uw gegevens worden volledig anoniem opgeslagen. In de enquête heeft u bovendien de mogelijkheid vrijblijvend

Duits-Nederlandse basisschoolconferentie in Moers

Op 23 september 2019 wordt in het Grafschafter Museum in Moers een binationale conferentie voor basisscholen georganiseerd door het team van het INTERREG-project Nachbarsprache & Buurcultuur. Er worden ervaringen uitgewisseld over vroeg vreemdetalenonderwijs en leerlingenuitwisselingen. In drie rondes worden zes workshops aangeboden. Deelname is gratis, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor uitgebreide info en aanmelding klik hier.

Werkgroep vmbo-didactiek

Op maandag 10 januari 2019 is de werkgroep vmbo-didactiek voor het eerst bijeen geweest. De groep bestaat uit Rik van der Burg, Susanne Görlich, Marloes van de Laar, Zegerien Minnaar, Ella Schulte en Kitty Zoontjes. Vanuit het sectiebestuur Duits van LT heeft Carel van der Burg zitting in de werkgroep. Onderwerpen van gesprek waren het waarom van de werkgroep, de werkwijze en beelden van een specifieke vmbo-didactiek. De paraplu waaronder gewerkt gaat worden zal zijn: Duits op het vmbo is

Onderzoek naar cesuur ce Duits en Frans havo

Al jarenlang behoren de gemiddelde cijfers voor de centrale examens Duits en Frans havo tot de laagste van alle vakken. Meerdere malen heeft onder meer het sectiebestuur Duits hierover geklaagd bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat op zijn beurt enkele jaren geleden het probleem heeft aangekaart bij het ministerie van OCW, dat uiteindelijk over de examens gaat. Tot dusver tevergeefs. Maar na al die jaren lijkt er eindelijk schot in deze zaak te komen. In de jaarlijkse

Profiel-/sectorwerkstukkenwedstrijd Duits 2018/2019

De sectie Duits van Levende Talen organiseert in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam een wedstrijd voor leerlingen die een profielwerkstuk (PWS) of een sectorwerkstuk (SWS) schrijven over een Duitsland-gerelateerd onderwerp. Inzenden voor 1 augustus 2019. Voorwaarden en verdere info (klik indien nodig eerst op ‘Lees meer’): 180918 Profielwerkstukprijs aankondiging 2018 2019 SBD

« Older Entries