Category Archives: Nieuws

Buurtalenconferentie Maastricht

Een landelijke conferentie over buurtalen wordt door het Nuffic voorbereid voor woensdag 27 september in Het Gouvernement in Maastricht. ’s Ochtends wordt ingezoomd op wetenschappelijke en beleidsmatige kanten van het onderwerp, terwijl de workshops en presentaties ’s middags meer praktijkgericht zijn. De ochtend is vooral interessant voor bestuurders en overheden, de middag voor leerkrachten. Deelname is gratis. Leerkrachten kunnen via het lerarenregister deze dag als studiedag aanmelden. Voor meer info en aanmelding klik hier.

Oproep enquête normering CE havo/vwo

De gemiddelde cijfers voor de centrale examens havo en vwo Duits zijn sinds een lange reeks van jaren in vergelijking met andere vakken laag tot zeer laag. Dit werd en wordt niet of in onvoldoende mate gecorrigeerd door de N-termen in de verschillende jaren. Bovendien is de N-term slechts een middel om kleinere oneffenheden in de beoordeling weg te werken. De N-term wordt jaarlijks bepaald door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE heeft niet de bevoegdheid de

Aanmelding oorkonden excellente examenkandidaten

Ook dit schooljaar kunnen examenleerlingen die voor het centraal examen Duits een 8,5 of hoger hebben gehaald, een oorkonde krijgen. Heeft u een of meer leerlingen die een dergelijk cijfer hebben behaald, dan kunt u hen aanmelden voor een oorkonde. Let op: het gaat om het cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen en niet om het afgerond eindcijfer zoals dat op het diploma komt te staan. Wij verzenden op dinsdag 20 juni de oorkonden van leerlingen die vóór die dag

ALV 8 april 2017

In de Algemene Ledenvergadering van de sectie Duits passeerden de nodige huishoudelijke zaken de revue, zoals de jaarrekening over 2016. De kascommissie, bestaande uit Kees van Eunen en Kees Houtman, keurde die goed. De financiële positie van de sectie is solide. De jaarlijkse activiteiten van de sectie verliepen goed. De oorkonden voor excellente examenkandidaten waren een succes: het sectiebestuur verzond er niet minder dan 166 voor leerlingen met een 8,5 of hoger voor het ce Duits. In het schooljaar 2016-2017

E-Book-Aktion

Wie auch in den Jahren 2015 und 2016 sucht das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland schreibbegeisterte Kinder und Jugendliche, die ihre eigenen Texte in einem E-Book veröffentlichen möchten. Gesucht werden Prosatexte, Essays oder Gedichte zum Thema „DU, ICH- WIR SIND EUROPA“. Das Auswärtige Amt möchte Kinder und Jugendliche auf allen Kontinenten ansprechen. Manche haben vielleicht europäische Wurzeln oder sind bereits nach Europa gereist. Europa kann auch aus der Außenperspektive betrachtet werden. Anlässlich des Tages der offenen Tür der Bundesregierung am 26./27.

Prijsuitreiking profielwerkstukkenwedstrijd 2016

Op donderdag 23 maart 2017 vond de uitreiking plaats van het beste profielwerkstuk Duits van 2016 in het historische Bushuis van de Universiteit van Amsterdam. De thema’s van de genomineerden waren gevarieerd: • ‘Een vergelijking tussen de Duitse en de Nederlandse economie’ (Waarom doet de Duitse economie het beter dan de Nederlandse economie?) • ‘Dein Herz kennt keine Mauern’ (Een vergelijkend onderzoek naar Oost- en Westduitse poëzie); • ‘Hoe kunnen we Duits populairder maken?’ • ‘Das Kind im Krieg’ (Hoe

Normering centrale examens Duits havo en vwo

Op het Nationaal Congres Duits op 10-11 maart 2017 gaven het College voor Toetsen en Examens en het sectiebestuur Duits van Levende Talen gezamenlijk een workshop over de normering van de centrale examens havo en vwo. Aanleiding was het feit dat de gemiddelde CE-cijfers voor Duits sinds een lange reeks van jaren zeer laag zijn. Bij deze workshop werd een vragenformulier uitgedeeld. Van de 20 ‘stemgerechtigde’ deelnemers leverden 14 hun formulier in. 70 is een hoog responspercentage, maar uiteraard is

Profielwerkstukkenwedstrijd 2017

Ook in 2017 organiseert het sectiebestuur Duits van Levende Talen in samenwerking met het Vaklokaal Duits weer de jaarlijkse profielwerkstukkenwedstrijd. Criteria voor de toekenning van de prijs zijn de gebruikelijke eisen: heldere vraagstelling, diepgang van de uitwerking, talige correctheid. Het profielwerkstuk Duits hoeft niet per se in het Duits te zijn geschreven, maar moet uiteraard wel een Duits thema betreffen. Bij een Nederlandstalig werkstuk is een Duitse samenvatting aanbevelenswaardig. De jury zal worden samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur. Coördinatie

Visiegroep Buurtalen

Het eindadvies van het Platform Ons Onderwijs2032 (commissie-Schnabel) heeft tot debat en verontrusting geleid. De schooltalen Frans en Duits slaan de handen ineen onder de naam Visiegroep Buurtalen. De Visiegroep bestaat uit een brede coalitie van leraren, lerarenopleiders en wetenschappers op het gebied van onze buurtalen Frans en Duits. De Visiegroep Buurtalen heeft op 8 februari 2017 een brief verzonden aan staatssecretaris Sander Dekker waarin ze zich presenteert, haar standpunten verduidelijkt en zich aanbiedt als gesprekspartner in het vernieuwingsproces van

« Older Entries