Category Archives: Nieuws

Werkgroep vmbo-didactiek

Op maandag 10 januari 2019 is de werkgroep vmbo-didactiek voor het eerst bijeen geweest. De groep bestaat uit Rik van der Burg, Susanne Görlich, Marloes van de Laar, Zegerien Minnaar, Ella Schulte en Kitty Zoontjes. Vanuit het sectiebestuur Duits van LT heeft Carel van der Burg zitting in de werkgroep. Onderwerpen van gesprek waren het waarom van de werkgroep, de werkwijze en beelden van een specifieke vmbo-didactiek. De paraplu waaronder gewerkt gaat worden zal zijn: Duits op het vmbo is

Onderzoek naar cesuur ce Duits en Frans havo

Al jarenlang behoren de gemiddelde cijfers voor de centrale examens Duits en Frans havo tot de laagste van alle vakken. Meerdere malen heeft onder meer het sectiebestuur Duits hierover geklaagd bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat op zijn beurt enkele jaren geleden het probleem heeft aangekaart bij het ministerie van OCW, dat uiteindelijk over de examens gaat. Tot dusver tevergeefs. Maar na al die jaren lijkt er eindelijk schot in deze zaak te komen. In de jaarlijkse

Jubiläumsausgabe des IDV-Magazins – 50 Jahre IDV

Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (IDV) besteht 50 Jahre! Die Jubiläumsausgabe des Magazins wirft Schlaglichter auf die bewegte Geschichte des ersten und einzigen Dachverbands für Deutschlehrendenverbände weltweit. Neben dem geschichtlichen Überblick werden die aktuellen Herausforderungen beschrieben, vor denen der Verband in der nun beginnenden zweiten Hälfte seines ersten Jahrhunderts steht. Die Zeitschrift als Flipbook sowie als PDF ist unter  https://idvnetz.org/publikationen-des-idv/idv-magazin-94-dezember-2018  abrufbar.

Nederlandse Franz Kafka-Kring

De Nederlandse Franz Kafka-Kring bestudeert al meer dan 25 jaar leven, werk en tijd van de Praagse schrijver. Activiteiten van de Kring: een website http://www.kafka-kring.nl/, symposia en andere bijeenkomsten in het Goethe-Institut Amsterdam, online-artikelen, de publicatiereeks Kafka-Cahier, in de komende jaren reizen naar Berlijn en Wenen. U kunt lid-donateur worden vanaf € 35 (studenten € 10 onder vermelding van het collegekaartnummer). Uw lidmaatschap verschaft u toegang – gratis of met reductie – tot bijeenkomsten van de Kring, kortingen op publicaties

Oproep: werkgroep vmbo-didactiek Duits

In mijn werk als onderwijsadviseur kom ik op heel wat vmbo-scholen en in veel lessen waar Duits gegeven wordt. Mij valt op dat de laatste jaren op vmbo-scholen het vak Duits onder druk staat en van de lessentabel verdwijnt. Enerzijds ligt hiervoor de oorzaak in het feit dat er een tekort aan leraren Duits voor het vmbo is, maar anderzijds hoor ik docenten, leerlingen en schoolleiders klagen dat het onderwijsaanbod Duits niet meer past bij de doelgroep. Ook dat heb

Profiel-/sectorwerkstukkenwedstrijd Duits 2018/2019

De sectie Duits van Levende Talen organiseert in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam een wedstrijd voor leerlingen die een profielwerkstuk (PWS) of een sectorwerkstuk (SWS) schrijven over een Duitsland-gerelateerd onderwerp. Inzenden voor 1 augustus 2019. Voorwaarden en verdere info (klik indien nodig eerst op ‘Lees meer’): 180918 Profielwerkstukprijs aankondiging 2018 2019 SBD

« Older Entries