Category Archives: Nieuws

Oproep enquête interculturaliteit

Hoe gaan bovenbouwdocenten Duits, Frans en Spaans om met interculturaliteit in hun lessen? Esther Schat, docente Spaans op het Spinoza Lyceum en promovenda binnen DUDOC-ALFA Vakdidactiek Geesteswetenschappen heeft daarover een enquête opgesteld. Vul hem in op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/interculturaliteit Deelname kan een boekenbon opleveren.

Kongress “Lernen vom Nachbarn” Rindern

Montag, den 23. April 2018, 9.30-16.30 Uhr findet wieder der binationale Kongress “Lernen vom Nachbarn / Leren van de buren” für niederländische Deutschlehrer und deutsche Niederländischlehrer statt. Ort, wie üblich: Wasserburg Rindern in Kleve. Nähere Informationen finden Sie unter:  180112 Ankündigungstext-Rindern-mail-neu2018  

Vacature CvTE vaststellingscommissie havo/vwo

Per 1 augustus 2018 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VLLT (Vereniging van Leraren in Levende Talen) vervuld kan worden: Lid vaststellingscommissie Duits havo-vwo (ca. 145 klokuren) Klik zo nodig op ‘Lees meer’ en vervolgens op 180105 HAVO-VWO-Docent VACATURE VASTSTELLINGSCIE CvTE 2018 voor uitgebreide informatie.

Draagvlak creëren voor de buurtalen

Op de Landelijke Studiedag van Levende Talen op 3 november in Utrecht kwam de Visiegroep Buurtalen bijeen. Docenten, een lerarenopleider en een uitgever discussieerden over de vraag: hoe creëer je draagvlak in je school voor onze buurtalen Duits en Frans? De belangrijkste antwoorden in het kort ·         Ga binnen je school met alle talen in gesprek met de directie om te komen tot een visie op meertaligheid. Koppel hier ook een urenplaatje aan. Een taalcoördinator (taakbeleid) bewaakt het naleven van

Voorronden Deutscholympiade afgerond

Op vier vrijdagen in november en december vonden de voorronden van de nu tweejaarlijkse Deutscholympiade plaats. In totaal deden 61 leerlingen uit heel Nederland mee aan deze wedstrijden in Groningen, Utrecht, Leiden en Nijmegen. De beste twintig gaan door naar de finale, die op vrijdag 23 maart 2018 in het Goethe-Institut in Amsterdam zal worden gehouden.

Gezocht: secretaris en penningmeester

Lange jaren was Karin Heilen bestuurslid en secretaris, de laatste tijd deed ze ook het penningmeesterschap erbij. Wegens werkdruk op school moet ze nu helaas stoppen. Wie volgen of volgt haar op? Het sectiebestuur Duits vergadert een keer of zes per jaar in Utrecht. De tijdsinvestering voor een bestuurslid is wel te overzien, de functies van secretaris en penningmeester vragen wat meer verantwoordelijkheid en continuïteit. Een proef- en/of inwerkperiode is uiteraard bespreekbaar. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met

Succesvolle actie: oorkonden voor excellente examenkandidaten

Nadat de resultaten van de ce’s bekend waren geworden konden docenten Duits oorkonden bestellen waarmee het sectiebestuur Duits excellente leerlingen met een 8,5 of hoger in het zonnetje zette. De actie was een groot succes: niet minder dan 168 oorkonden werden verstuurd. Om precies te zijn: het ging om 102 vwo’ers, 22 havisten, 41 vmbo-tl’ers en 3 gl’ers. Hoogste cijfers waren driemaal een 9,6 op het vwo, viermaal een 9,3 op het havo, driemaal een 9,6 op vmbo-tl en tweemaal

« Older Entries