Category Archives: Nieuws

Jahreshochschultagung VLOD

Op vrijdag 11 november vindt de jaarlijkse Jahreshochschultagung van de Vereniging Lerarenopleiders Duits plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam. Dr. Nina Dasouqi, lector aan de Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, zal een lezing en een workshop houden over het onderwerp Mehrsprachigkeit in der Schulklasse. Nina Dasouqi wird mit uns gemeinsam erkunden, was Mehrsprachigkeit ist oder sein kann und welchen Einfluss dieser auf den Unterricht hat – egal in welchem Fach. Wir werden uns gemeinsam anschauen wie die Akteure rund um die Schule

Vertaalwedstrijd Juvenes Translatores

Op donderdag 24 november 2022 vindt de zestiende editie van de Juvenes Translatores vertaalwedstrijd plaats. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie en vindt gelijktijdig plaats op geselecteerde scholen in heel Europa. Dit jaar kunnen middelbare scholieren die geboren zijn in 2005 meedoen. Scholen worden via loting geselecteerd — de hoeveelheid scholen die per land kunnen deelnemen, hangt af van het aantal zetels van dat land in het Europees Parlement. Vertalers van het directoraat-generaal Vertaling beoordelen de inzendingen en selecteren per

Nascholing Recent verschenen werken 2023

Van 16 tot 18 maart 2023 vindt in Kloster Frenswegen in Nordhorn (Duitsland) weer de nascholingscursus Recent Verschenen Werken plaats. Een Duitse speelfilm en drie romans worden besproken: Undine van Christian Petzold, Der Fallmeister van Christoph Ransmayr, Daheim van Judith Hermann, Herkunft van Saša Stanišić. Inleidingen worden verzorgd door (ex-)docenten van de Rijksuniversiteit Groningen: Iryna Bazhutkina, Peter Groenewold, Henk Harbers en Florian Lippert. Aanmelding voor 1 november 2022. Klik voor uitgebreide info op 220817 nascholing Recent verschenen werken 2023

PWS-prijs 2022

De sectie Duits van Levende Talen en de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut (DIA) organiseren een wedstrijd voor leerlingen die een profielwerkstuk (PWS) of een sectorwerkstuk (SWS) schrijven over een Duitsland-gerelateerd onderwerp. Uw leerlingen kunnen voor de PWS-prijs 2022 een PWS of SWS indienen dat in schooljaar 2021-2022 of in kalenderjaar 2022 geschreven is. De leerlingen kunnen een mooie prijs winnen: een reis naar een Duitstalige stad voor 2-4 personen ter waarde van € 250! Daarnaast is er een tweede

Brief Visiegroep Buurtalen aan minister

Bij de komende curriculumherziening moet meer ruimte gecreëerd worden voor de buurtalen Duits en Frans. De Visiegroep Buurtalen heeft daarover een stevige brief aan de minister van OCW gestuurd: 220328 Brief Visiegroep Buurtalen m.b.t. ontwerptijd In een doorwrocht betoog voert de Visiegroep tal van argumenten aan die spreken voor herziening van het voorstel Verdeling van ontwerpruimte voor ontwikkeling van examenprogramma’s (curriculumcommissie.nl)