Category Archives: Nieuws

PWS-prijs 2022

De sectie Duits van Levende Talen en de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut (DIA) organiseren een wedstrijd voor leerlingen die een profielwerkstuk (PWS) of een sectorwerkstuk (SWS) schrijven over een Duitsland-gerelateerd onderwerp. Uw leerlingen kunnen voor de PWS-prijs 2022 een PWS of SWS indienen dat in schooljaar 2021-2022 of in kalenderjaar 2022 geschreven is. De leerlingen kunnen een mooie prijs winnen: een reis naar een Duitstalige stad voor 2-4 personen ter waarde van € 250! Daarnaast is er een tweede

Brief Visiegroep Buurtalen aan minister

Bij de komende curriculumherziening moet meer ruimte gecreëerd worden voor de buurtalen Duits en Frans. De Visiegroep Buurtalen heeft daarover een stevige brief aan de minister van OCW gestuurd: 220328 Brief Visiegroep Buurtalen m.b.t. ontwerptijd In een doorwrocht betoog voert de Visiegroep tal van argumenten aan die spreken voor herziening van het voorstel Verdeling van ontwerpruimte voor ontwikkeling van examenprogramma’s (curriculumcommissie.nl)

Leesweekeinde voor docenten Duits

Van vrijdag 13 mei 14:00 uur tot zaterdag 14 mei 14:00 vindt in een hotel bij Utrecht een leesweekeinde plaats onder leiding van prof. dr. Ewout van der Knaap. Drie van te voren gelezen recent verschenen romans worden besproken vanuit de vraag: hoe kun je deze en soortgelijke romans zinvol aan leerlingen aanbieden? Zie voor nadere info https://www.uu.nl/professionals/programmas/leesweekeinde-voor-docenten-duits

Oproep jury profielwerkstukkenwedstrijd

De sectie Duits van Levende Talen organiseert jaarlijks in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam de profielwerkstukkenwedstrijd voor het beste havo- en vwo-profielwerkstuk rondom een thema dat aan Duitsland gerelateerd is. Voor de komende wedstrijd zijn wij op zoek naar nieuwe juryleden. De werkstukken worden digitaal toegezonden ter beoordeling, waarna de jury (online) bijeenkomt om de winnaars te bepalen. De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van het aantal aangemelde werkstukken. De laatste jaren schommelt dat tussen de twee en zes werkstukken.

« Older Entries