Category Archives: Nieuws

Uitslag profielwerkstukkenwedstrijd Duits 2018

De prijs voor het beste profielwerkstuk Duits 2018 gaat naar Daan van Hassel en Niels Jacobs van het Norbertuscollege in Roosendaal. Ze schreven hun vwo-werkstuk onder de titel Natürlich Deutsch. Duits op de basisschool. Onderzoek naar hoe een methode Duits voor de bovenbouw van basisscholen kan ontstaan. ‘Een opmerkelijk goed werkstuk, dat in veel opzichten niet zou misstaan in het eerste jaar van een lerarenopleiding!’ Aldus de jury, bestaand uit Kees Houtman (voorheen Hogeschool Utrecht), Hermine de Knijff (RU Nijmegen)

Finale Deutscholympiade

Op vrijdag 23 maart heeft de finale van de Deutscholympiade plaatsgevonden in het Goethe-Institut Amsterdam. Twintig kandidaten wierpen zich in de strijd. Er waren uiteindelijk twee winnaars: Rianne Heeres was de beste leerling op B1-niveau en Etienne van Beek op B2-niveau. Beide winnaars zullen Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Deutscholympiade die deze zomer zal plaatsvinden in Freiburg im Breisgau.

Uitslag enquête normering ce Duits h/v

Het sectiebestuur Duits heeft van 15 juni tot 8 juli 2017 een digitale enquête gehouden onder h/v-docenten Duits over de zwaarte van de centrale examens havo en vwo ten opzichte van de andere vakken. Van de 284 respondenten vond een ruime meerderheid dat de beoordeling versoepeld moet worden en dat leesvaardigheid in het totale eindcijfer minder zwaar moet wegen dan de huidige 50%. Minder eenduidig zijn de antwoorden op de vraag welke vaardighe(i)d(en) dan aan het centraal examen toegevoegd moet(en)

Oproep externe helpers sectiebestuur

Het sectiebestuur Duits is op sterkte, maar kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. U bent ook welkom als externe hulpkracht voor een of meer van de activiteiten van het sectiebestuur, zoals de Deutscholympiade, de examenbesprekingen of administratieve taken. Zou u bijvoorbeeld samen met het sectiebestuur een regionale examenbespreking op uw school willen organiseren? U kunt contact opnemen met de voorzitter Paul Stevelmans: p.stevelmans@home.nl

Recent Entries »