Category Archives: Nieuws

Finale Deutscholympiade

Op vrijdag 23 maart heeft de finale van de Deutscholympiade plaatsgevonden in het Goethe-Institut Amsterdam. Twintig kandidaten wierpen zich in de strijd. Er waren uiteindelijk twee winnaars: Rianne Heeres was de beste leerling op B1-niveau en Etienne van Beek op B2-niveau. Beide winnaars zullen Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Deutscholympiade die deze zomer zal plaatsvinden in Freiburg im Breisgau.

Uitslag enquête normering ce Duits h/v

Het sectiebestuur Duits heeft van 15 juni tot 8 juli 2017 een digitale enquête gehouden onder h/v-docenten Duits over de zwaarte van de centrale examens havo en vwo ten opzichte van de andere vakken. Van de 284 respondenten vond een ruime meerderheid dat de beoordeling versoepeld moet worden en dat leesvaardigheid in het totale eindcijfer minder zwaar moet wegen dan de huidige 50%. Minder eenduidig zijn de antwoorden op de vraag welke vaardighe(i)d(en) dan aan het centraal examen toegevoegd moet(en)

Oproep externe helpers sectiebestuur

Het sectiebestuur Duits is op sterkte, maar kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. U bent ook welkom als externe hulpkracht voor een of meer van de activiteiten van het sectiebestuur, zoals de Deutscholympiade, de examenbesprekingen of administratieve taken. Zou u bijvoorbeeld samen met het sectiebestuur een regionale examenbespreking op uw school willen organiseren? U kunt contact opnemen met de voorzitter Paul Stevelmans: p.stevelmans@home.nl

Recent Entries »