Paul Stevelmans, voorzitter

Carel van der Burg, secretaris

Dirk Klein, penningmeester

Kees van Eunen, algemeen bestuurslid

Stijn Heusschen, algemeen bestuurslid

, algemeen bestuurslid

Lucy Krul, algemeen bestuurslid

Erik Kwakernaak, algemeen bestuurslid, redacteur Duits Levende Talen Magazine

Erwin de Vries, algemeen bestuurslid

Bart Budel, algemeen bestuurslid

Dorothee Winnen, namens Goethe-Institut Amsterdam