Paul Stevelmans, voorzitter

Carel van der Burg, secretaris

Dirk Klein, penningmeester

Kees van Eunen, algemeen bestuurslid

Stijn Heusschen, algemeen bestuurslid

Jasper Kaaf, algemeen bestuurslid

Lucy Krul, algemeen bestuurslid

Erik Kwakernaak, algemeen bestuurslid, redacteur Duits Levende Talen Magazine

Erwin de Vries, algemeen bestuurslid

Bart Budel, algemeen bestuurslid

Dorothee Winnen, namens Goethe-Institut Amsterdam