LEVENDE TALEN

Postbus 9023
3506 GA Utrecht

Huisadres:

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Telefoonnummer: 030 2059978 of 0621152458
E-mail: bureau@levendetalen.nl

Bureaumedewerker: Myrna Brouwer

Vragen aan het sectiebestuur Duits kunt u aan richten aan
de secretaris: Carel van der Burg carelvanderburg@outlook.com

Hoofdredacteur Levende Talen Magazine
Johan Graus – jgraus@xs4all.nl

Hoofdredacteur Levende Talen Tijdschrift
Helge Bonset – ltt@levendetalenl.nl

Voor vragen over de Landelijke Studiedag:landelijkestudiedag@levendetalen.nl