Category Archives: Nieuws

Verslag examenbespreking Duits vwo 2023 met reactie van het CvTE

Op initiatief van het sectiebestuur Duits van Levende Talen  heeft op 15 mei online een bespreking van het centraal examen Duits vwo 2023 plaatsgevonden, georganiseerd vanuit het Carolus Clusius College in Zwolle. Vijftien docenten Duits uit het hele land namen deel. Het verslag vindt u hier: 230516 Verslag examenbespreking Zwolle – VWO Duits 2023 Op 17 mei heeft het College voor Toetsen en Examens aldus gereageerd: 230517 Reactie van het CvTE op Verslag examenbespreking vwo Duits van 15 mei 2023

brief Visiegroep Buurtalen

Op 11 april hebben de ministers Dijkgraaf en Wiersma de nieuwe sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gepresenteerd. “De sectoren hebben de plannen zelf opgesteld (bèta, techniek, medische & gezondheidswetenschappen, sociale & geesteswetenschappen). Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor de opbouw van hun bestedingsplannen.”- “De geesteswetenschappen kiezen voor het versterken van de basis van het onderzoek. En onderwijs in de moderne vreemde talen en het Nederlands.” Dat klinkt goed voor onder meer de opleidingen Duits, maar zoals vaker worden de plannen

Literaire teksten in onderbouw havo, vwo, gymnasium

Geeft u (nog) Duits in de onderbouw van havo, vwo of gymnasium? Dan helpt u Elisabeth Lehrner enorm door enkele vragen te beantwoorden over literaire teksten in de onderbouw. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10-15 minuten. Uw reacties zijn volledig anoniem. De data worden slechts voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. De link: Literatuur in lessen Duits (onderbouw) (formdesk.com) Zou u de vragenlijst ook met uw collega’s willen delen? Alvast bedankt voor het invullen en

Examenbesprekingen Duits vwo. havo, vmbo tl 2023

De examenbesprekingen voor havo en vwo vinden dit jaar digitaal plaats en niet fysiek op enkele locaties in het land. Het aantal deelnemers dat actief mee kan praten over de examens is beperkt, om die reden kan per school slechts één docent deelnemen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan worden docenten die zich hebben aangemeld toehoorder en kunnen zij eventueel een vraag via de chat stellen. Wie aan meerdere examenbesprekingen wil meedoen, moet zich apart aanmelden voor elke examenbespreking. Vwo

Volksuniversiteit Gouda zoekt docent Duits

De Volksuniversiteit Gouda zoekt een (al dan niet gepensioneerde) docent Duits. De VU Gouda wil volgend seizoen twee of drie cursussen (elk 22 lessen van 1,5 uur) aanbieden: Duits I (beginners), Duits II (te volgen na Duits I) en mogelijk Duits conversatie. In Duits op reis (10 bijeenkomsten van 1,5 uur) krijgen cursisten de eerste beginselen geleerd om met vakantie uit de voeten te kunnen. Contact: Annemiek Zoontjens <tal@volksuniversiteitgouda.nl>

Uitwisseling met Duitse school

De Kooperative Gesamtschule Leeste in Weyhe onder de rook van Bremen zoekt een Nederlandse school die geïnteresseerd is in uitwisseling met 11e-klassers. Gedacht wordt aan een week met onderbrenging bij gastfamilies. De school heeft al uitwisselingen met Frankrijk en Spanje. Excursies en andere sociale evenementen, sport en natuurlijk educatieve activiteiten maken deel uit van de programma’s. Contact: Antje Meko <pook@gmx.net> Head of Foreign Languages, KGS Leeste, Schulstr. 40, D-28844 Weyhe, + 49-421-2443230 (office), + 49-1522-7536632 (private).

Recent Entries »