Aan het eind van het vorig schooljaar stelden het sectiebestuur Duits en het Goethe-Institut voor het eerst oorkonden beschikbaar voor leerlingen die bijzonder goed scoorden op het eindexamen Duits. Ondanks enkele organisatorische problemen lukte het om aan de meeste van de talrijke aanvragen van docenten Duits op tijd te voldoen.

Ook dit jaar zult u oorkonden kunnen aanvragen. Let op de nadere aankondiging in de nieuwsbrief van april.