Algemene ledenvergadering 2022

Details
Date:

maart 3

Time:

01:00 am - 01:00 am

De ALV oftewel Algemene Ledenvergadering van de sectie Duits wordt gehouden op zaterdag 26 maart a.s. in The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht. De ALV van de sectie Duits begint om 10:30 uur en duurt tot 11:30 uur. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Levende Talen plaats.

De jaarvergadering van de sectie Duits is huishoudelijk van aard. Op de agenda staan in elk geval de jaarverslagen van de secretaris en van de redacteur Duits van Levende Talen Magazine, en de financiële verantwoording van de penningmeester en de kascommissie. U wordt bijgepraat over de activiteiten van de sectie, en uiteraard zijn uw ideeën en suggesties van harte welkom.

U wordt verzocht zich uiterlijk vrijdag 18 maart aan te melden voor de vergadering bij de secretaris Carel van der Burg:

c.vanderburg@cps.nl